Engelsk

General English

Cambridge Institutes engelskkurser strækker sig over en række niveauer. Det laveste niveau tager udgangspunkt i meget begrænsede engelskkundskaber hos deltagerne, og på det højeste niveau tager undervisningen sigte på et flydende og nuanceret sprog som det tales mellem velformulerede englænder.

Vælg Niveau


Cambridge 1 (CEFR Basic User A1)

Cambridge niveau 1 er for dig, der har et meget begrænset kendskab til engelsk. Det kan være et par år i folkeskolen eller måske på almindelig aftenskole.

På Cambridge 1 får du opfrisket mange af de ting, som du troede var glemt - Udover en god og relevant lærebog sørger vores erfarne underviser for, at du får rutine ved at lytte til det engelske sprog.

Sprogets grammatiske regler og gloser indlæres i et roligt tempo, der kan følges af alle - med lidt hjemmearbejde. Kurset giver dig et godt grundlag i elementær sprogbrug, og gør dig i stand til nogenlunde at kunne følge med i almindelige hverdagssituationer.

Undervisningsformen tager udgangspunkt i den individuelle kursist, og er både levende og motiverende.

Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk, men varetages af en dansktalende underviser.

Cambridge 2 (CEFR Basic User A2)

Cambridge 2 er for dig, der klarer sig nogenlunde på engelsk i dagligdagssituationer, men mangler sikkerhed og erfaring i at udtrykke sig uden for vante rammer. Derfor koncentrerer vores undervisere sig om at styrke din selvtillid i sprogbrugen, så du i stigende grad kan og tør deltage mere i samtaler på engelsk.

Undervisningen er aktiv og levende med øvelser, der både udvider dit ordforråd, og samtidig styrker den grundlæggende grammatik. Skriftlig engelsk indgår også i undervisningen, men i et moderat omfang.

Undervisningen foregår udelukkende på engelsk.

Cambridge 3 (CEFR Independent User B1)

Cambridge 3 er for dig, der har et grundlæggende kendskab til det engelske sprog. Du har relativt gode engelskkundskaber fra skoletiden, men har ikke vedligeholdt sproget siden. Det centrale på Cambridge 3 er udviklingen af dit aktive ordforråd, så du er i stand til at føre mere alsidige samtaler på engelsk. Det gør vi blandt andet gennem øvelser og nuanceret samtaletræning, hvor du får udvidet din sproglige horisont både mundtligt og skriftligt.

Der gives hjemmearbejde, for at øve sig i undervisningsemnerne fra klassetimerne.

Cambridge 3 forbereder dig til den frivillige IELTS General Training sprogprøve.

Cambridge 4 FCE (CEFR Independent User B2)

Cambridge 4 FCE er tilrettelagt på et højt mellemtrins niveau, hvor det forventes, at du har et forholdsvis godt og nuanceret kendskab til mundtlig og skriftlig engelsk. Gennem diskussioner, tekst- og stiløvelser oparbejder du et grundigt kendskab til engelsk.

Kurset indeholder hjemmearbejde, så du kan øve dig i undervisningsemnerne fra klassetimerne.

Cambridge 4 FCE forbereder dig til de frivillige “Cambridge First Certificate in English” eksamener eller IELTS-sprogprøven.

Cambridge 5 CAE (Competent User C1)

Cambridge 5 CAE står for Certificate in Advanced English hvor undervisningen er tilrettelagt på et sprogligt højt niveau.
Du benytter engelsk dagligt og ønsker fortsat at udvikle dine engelske sprogkundskaber hen imod det flydende.

Kurset indeholder hjemmearbejde, så du kan øve dig i undervisningsemnerne fra klassetimerne.

Cambridge 5 CAE byder på mundtlig og skriftlig træning der forbereder dig til den frivillige ”Cambridge Certificate in Advanced English” eksamen eller ”IELTS Academic”-engelsk sprogprøve.

Cambridge 6 CPE (CEFR Good User C2)

Cambridge 6 CPE står for Proficiency English, og tilbyder undervisning baseret på det sprogligt højeste niveau. Øvelser i tekstforståelse, diskussioner og stiløvelser tager sigte på et flydende og nuanceret sprog, som det tales mellem velformulerede englændere.

Desuden omfatter undervisningen en omhyggelig gennemgang af engelsk grammatik på et højt niveau.

Kurset indeholder hjemmearbejde, så du kan øve dig i undervisningsemnerne fra klassetimerne.

Cambridge 6 CPE forbereder til den frivillige “Cambridge Certificate of Proficiency in English” eksamen. eller ”IELTS Academic” engelsk sprogprøve.

Cambridge 3 English for Business

The Institute’s English for Business courses are designed to give you practical skills to help you succeed in English-speaking international business environments.

These Cam-3 Business English courses are conducted at an intermediate language level (B1) and will give you spoken and written practice in dealing with vocabulary and expressions that are used in day-to-day business life. Lessons will give you practice in coping with authentic situations in English such as making telephone calls, exchanging information by e-mail, report and letter-writing, meetings, and talking about business-related matters. The course will follow a syllabus that can prepare you for the voluntary “University of Cambridge Preliminary Business English Certificate”-exam.

Cambridge 4 English for Business

The Institute’s English for Business courses are designed to give you practical skills to help you succeed in English-speaking international business environments.

These Cam-4 Business English courses are at an upper-intermediate level (B2) and will give training in all linguistic skills that reflect everyday business tasks such as making telephone calls, exchanging information by e-mail, report and letter-writing, meetings, socializing and small-talk, relationship building, presentations, interviews and negotiating. The course will follow a syllabus that can prepare you for the voluntary “University of Cambridge Vantage Business English Certificate”-exam.

Cambridge 5 English for Business

The Institute’s English for Business courses are designed to give you practical skills to help you succeed in English-speaking international business environments.

These Cam-5 Business English courses are at an advanced level (C1) and will provide training in all linguistic skills required for demanding professional and academic settings, i.e. communicate effectively at managerial and professional levels, participate with confidence in workplace meetings and presentations,
express yourself with a high level of fluency, and react appropriately in different cultural and social situations. These Cam-5 Business English courses will follow a syllabus that can prepare you for the voluntary “University of Cambridge Higher Business English Certificate”-exam.

IELTS preparation

 

IN ENGLISH

This course is for students wishing to prepare for an IELTS test and provides in-depth training across the four primary disciplines of reading, writing, listening and speaking.

The course will provide all the necessary knowledge needed to help prepare students for the content of the IELTS test. Students will be given preparatory assignments throughout the course which are designed to help ensure that students are ready for the test.

The material used during the course also gives students access to additional exercises that can be used for individual training and preparation.

 

PÅ DANSK

Dette forløb er for dig, som skal klargøre dig til en IELTS-test.

Forløbet fokuserer på det primære indhold af en IELTS-test og går i dybden med de fire primære discipliner; at læse, skrive, lytte og tale. 

Undervisningen vil forberede dig til indholdet af testen og give dig en værdifuld viden. Undervisningen vil desuden træne og forberede dig grundigt, blandt andet ved hjælp af forberedende opgaver til hver undervisningsgang.

Materialet som anvendes under forløbet giver dig samtidig adgang til ekstra øvelser, du kan træne på egen hånd.

Preparation Class A1-A2

Intensiv Preparation Class for niveau A1-A2

Hvad er det?

 • 2 ugers intensivt forløb

 • 5 timer om dagen

 • 5 dage om ugen fra kl. 9-14

 

For hvem?

 • For dig, der skal starte på universitetet og har brug for et bedre udgangspunkt

 • For dig, der skal på udveksling og har brug for at få udvidet dit ordforråd

 • For dig, der skal starte på gymnasiet og gerne vil have mulighed for at forbedre dig inden

 • Og selvfølgelig for dig, der gerne vil være bedre til engelsk, og synes sommeren er et perfekt tidspunkt at blive det på.  

 

Hvornår foregår det?

 • 1. Round: 3 jul  - 14 juli

 • 2. Round: 17 juli - 28 juli

 • 3. Round: 31 juli - 11 august

 • 4. Round: 14 august - 25 august

 

Forløbet afsluttes med en test for alle, der har behov for at få dokumenteret deres niveau.

 

Pris: 4975 kr. inkl. bog

 

Er du i tvivl om niveauet, kan det testes her
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/

Preparation Class B1-B2

Intensiv Preparation Class for niveau B1-B2

Hvad er det?

 • 2 ugers intensivt forløb

 • 5 timer om dagen

 • 5 dage om ugen fra kl. 9-14

 

For hvem?

 • For dig, der skal starte på universitetet og har brug for et bedre udgangspunkt

 • For dig, der skal på udveksling og har brug for at få udvidet dit ordforråd

 • For dig, der skal starte på gymnasiet og gerne vil have mulighed for at forbedre dig inden

 • Og selvfølgelig for dig, der gerne vil være bedre til engelsk, og synes sommeren er et perfekt tidspunkt at blive det på.  

 

Hvornår foregår det?

 • 1. Round: 3 jul  - 14 juli

 • 2. Round: 17 juli - 28 juli

 • 3. Round: 31 juli - 11 august

 • 4. Round: 14 august - 25 august

 

Forløbet afsluttes med en test for alle, der har behov for at få dokumenteret deres niveau.

Pris: 4975 kr. inkl. bog

Er du i tvivl om niveauet, kan det testes her
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/

 

 

 

 

Preparation Class C1-C2

Intensiv Preparation Class for niveau C1-C2

Hvad er det?

 • 2 ugers intensivt forløb

 • 5 timer om dagen

 • 5 dage om ugen fra kl. 9-14

 

For hvem?

 • For dig, der skal starte på universitetet og har brug for et bedre udgangspunkt

 • For dig, der skal på udveksling og har brug for at få udvidet dit ordforråd

 • For dig, der skal starte på gymnasiet og gerne vil have mulighed for at forbedre dig inden

 • Og selvfølgelig for dig, der gerne vil være bedre til engelsk, og synes sommeren er et perfekt tidspunkt at blive det på.  

 

Hvornår foregår det?

 • 1. Round: 3 jul  - 14 juli

 • 2. Round: 17 juli - 28 juli

 • 3. Round: 31 juli - 11 august

 • 4. Round: 14 august - 25 august

 

Forløbet afsluttes med en test for alle, der har behov for at få dokumenteret deres niveau.

 

Pris: 4975 kr. inkl. bog

 

Er du i tvivl om niveauet, kan det testes her
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/

Undervisning én gang ugentlig à 2,5 undervisningstime med én underviser i et kursussemester på 6 undervisningsuger.

F-markeret hold gennemgår en viderebygning af pensum

Tilmelding

Tilmelding sker ved indbetaling af kursusgebyret til Cambridge
Institutes bankkonto 1551-1755455

Kursusgebyr:
Kr. 1.995,- (15 undervisningstimer).
Tilskud:
Har du brug for yderligere hjælp er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 3313 3302.
Kursussted:
Alle forløb foregår på adressen Nørre Voldgade 2, 1. sal 1358 København K.

Undervisning i weekender på enten 6 sammenhængende lørdage eller 6 søndage med to undervisere à 5 undervisningstimer pr. gang

2,5 undervisningstime om formiddagen med én underviser, frokostpause, og bagefter 2,5 undervisningstime med en anden underviser.

Foregår i København.

For mere information ring 33133302.

F-markeret hold gennemgår en viderebygning af pensum

Tilmelding

Tilmelding sker ved indbetaling af kursusgebyret til Cambridge
Institutes bankkonto 1551-1755455

Kursusgebyr:
Kr. 2.950,- (30 undervisningstimer).
Tilskud:
Tilskudsmuligheder kan oplyses hos vore kursusrådgivere på telefon 33133302.
Kursussted:
Nørre Voldgade 2, 1. sal København K

Undervisning i form af intensive hold med op til 8 elever à 5 undervisningstimer pr. dag og med 2 undervisere 5 dage om ugen.

I alt 25 undervisningstimer pr. uge i 3 eller 4 uger.

Undervisningen foregår i København.

For mere information ring 33133302

Kursusstart

Ny kursusstart hver 2. uge hele året.

Tilmelding

Tilmelding sker ved indbetaling af kursusgebyret til Cambridge
Institutes bankkonto 1551-1755455 eller via tilmeldingen nedenfor.

Kursusgebyr:
Kr. 9.950,- for 100 undervisningstimer over 4 uger.
Kr.7.500,- for 50 undervisningstimer over 2 uger.
(25 undervisningstimer pr. uge på alle ugens hverdage).
Kursussted:
Nørre Voldgade 2, 1. sal København K

Undervisning med op til 8 elever to gange ugentlig á 2,5 undervisningstime pr. gang.
Én underviser i et kursusforløb på 6 undervisningsuger.

Undervisningen foregår i København.

For mere information ring 3313 3302.

F-markeret hold gennemgår en viderebygning af pensum

Tilmelding

Tilmelding sker ved indbetaling af kursusgebyret til Cambridge
Institutes bankkonto 1551-1755455 eller via tilmeldingen nedenfor.

Kursusgebyr:
Kr. 2.950,- (30 undervisningstimer).
Tilskud:
For yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 3313 3302.
Kursussted:
Nørre Voldgade 2, 1. sal København K

Lessons at the weekend with two teachers over 6 consecutive Saturdays or Sundays.

Teacher 109.00-11.15
Lunch break11.15-11.45
Teacher 211.45-14.00

Kursusgebyr:
Kr. 2.950,- (30 teaching hours - 3-8 students per class).
Kursussted:
Nørre Voldgade 2, 1st Floor, Copenhagen

Lessons once a week with one teacher; 2.5 teaching hours for one semester over twelve weeks.

Courses take place at teaching centres in central Copenhagen and at a number of centres in the Greater Copenhagen area.

Kursusgebyr:
Kr. 1.995,- (15 teaching hours - average of 6 students per class).
Kursussted:
See locations below

Five teaching hours per day with two teachers all five weekdays over two or four consecutive weeks.

The teaching is student-centered, job-related and in small classes with 3-7 students.

Teacher 109.00-11.15
Lunch break11.15-11.45
Teacher 211.45-14.00

Kursusgebyr:
Kr. 9.950 (100 teaching hours).
Kr. 7.500 (50 teaching hours).
Kursussted:
Nørre Voldgade 2, 1st floor Copenhagen

Kursusgebyr:
Kr. 2.495,- (30 hours).
Kursussted:
Nørre Voldgade 2, 1st Floor, Copenhagen

Kursusgebyr:
Kr. 2.495,- (30 undervisningstimer).
Kursussted: