Cambridge Assessment English

Eksaminer tilrettelagt af Cambridge Assessment English er anerkendt i hele verden.

Cambridge Assessment English er anerkendt af mere end 20.000 universiteter, virsomheder og offentlige institutioner over hele verden.

Klik her for at se listen over steder, der anerkender Cambridge Assessment English.

Tilmeld dig en Cambridge English-eksamen - klik her.

 • B2 First er en eksamen på øvre mellemniveau. Den anerkendes af tusindvis af universiteter, arbejdsgivere og offentlige institutioner over hele verden.

  Når du forbereder dig til denne eksamen, får du praktiske sproglige færdigheder, så du kan arbejde i et engelsktalende miljø og bo i et engelsktalende land.

  B2 First eksamen dækker alle fire sprogfærdigheder: læsning og brug af engelsk, skrive, lytte og tale.

  Til den mundtlige eksamen kommer du op sammen med en eller to andre kandidater og to eksaminatorer.

 • C1 Advanced er en eksamen på avanceret niveau for personer, der skal kunne engelsk til professionelle eller studieformål. Eksamen anerkendes af de fleste universiteter i Storbritannien og andre engelsktalende lande som opfyldelse af det engelsksproglige adgangskrav. C1 Advanced prøver alle fire sprogfærdigheder med vægt på realistiske situationer og opgaver.

  Prøven består af fire dele:

  • Læsning og brug af engelsk: Kandidater vurderes på deres evne til at læse og forstå tekster taget fra forskellige kilder. De skal demonstrere læsefærdigheder, herunder skimming, scanning, hvordan man uddrager meningen i en kontekst og vælger relevant information for at udføre den givne opgave. Brug af engelsk: Opgaver som korrekturlæsning, afslutning af sætninger og udvidelse af tekst.
  • Skrivning: Kandidaterne forventes at kunne skrive engelsk ud fra oplysninger, der gives til eksamen.
  • Lytning: Test af forståelse af en monolog, af en dialog og et uddrag af en samtale taget fra en meddelelse, en tale og en radioudsendelse.
  • Tale: Test af en række talesituationer.

 • C2 Proficiency (CPE) er det højeste niveau af Cambridge-eksamener. Denne eksamen viser, at du er fuldstændig flydende på engelsk, og at du kan fungere på højeste niveau både professionelt og akademisk.

  Når du forbereder denne eksamen, får du praktiske færdigheder på engelsk til at kunne følge med på studier på højeste niveauer, herunder postgraduate og ph.d.-uddannelser. Du lærer også aktivt at engagere dig i det akademiske liv ved at deltage i selvstudier og seminarer, og du vil kunne lede komplekse og udfordrende forskningsprojekter, og du vil kunne forhandle og overbevise effektivt på øverste ledelsesniveau i internationale forretningsmæssige rammer.

  CPE-eksamen prøver alle fire sprogfærdigheder: Læsning og brug af engelsk, skrivning, lytning og tale. Ved tale-delen af eksamen bliver du prøvet sammen med en eller to andre kandidater og to eksaminatorer.

 • B1 Business Preliminary tester dit businessengelsk på mellemniveau.

  • Læsning: Læsetesten består af en række forretningsrelaterede tekster og opgaver, der tester din forståelse af læst engelsk.
  • Skrivning: Denne del af prøven består af to forretningsrelaterede skriveopgaver.
  • Lytte: Tester forståelse af indspillede monologer, fx præsentationer, forelæsninger, meddelelser og dialoger, herunder telefonsamtaler, interviews og diskussioner.
  • Tale: Prøven udføres med to kandidater og to eksaminatorer. Prøven indeholder korte samtaler med en eksaminator, en mini-præsentation af hver kandidat og en samarbejdsopgave, som kandidaterne laver sammen.
 • B2 Business Vantage er en praktisk eksamen, der fokuserer på engelsk i forretningsmæssige situationer. Der lægges vægt på at teste læsning, skrivning, lytning og talesprog på arbejde.

  • Læsning: Denne del af eksamen tester din forståelse af artikler, e-mails, breve og rapporter.
  • Skrivning: Denne del af prøven består af opgaver som fx at skrive en e-mail, en note, et formelt brev og en rapport.
  • Lytte: Tester forståelse af indspillede monologer, der indeholder information fra en telefonsamtale, en besked, en monolog, en længere samtale, diskussion og præsentation.
  • Tale: Denne del af prøven består af en samtale, hvor kandidaten skal fortælle om personlige informationer og fortælle noget, og der er samtale om et givent emne.
 • C1 Business Higher består af fire dele.

  • Læsning: Der er seks læseopgaver, der bl.a. tester forståelse af detaljer og kendskab til ordforråd, struktur og diskursfunktioner.
  • Skrivning: Der er to skriveopgaver. Den første tester din evne til at skrive kortfattet, beskrive eller sammenligne oplysninger. Den anden, længere opgave tester din evne til at opsummere, anbefale, overtale, evaluere eller forklare.
  • Lytning: Der er tre lytteopgaver, der tester din evne til at forstå monologer og dialoger, identifikation af emne og tolkning af argumenter og udtalelser. 
  • Tale: Taletesten indeholder en samtale, en mini-præsentation og en diskussion med en eksaminator og en anden kandidat.