Mere om Cambridge Institute

På Cambridge Institute arbejder vi ud fra, at du har et højt ambitionsniveau i forhold til at opnå dit mål. Du lærer at kommunikere entydigt og effektivt. Vi ved, at sprog er et middel til at kommunikere med andre mennesker. Derfor lægger vi vægt på, at du fra starten af dit sprogkursus får brugt sproget til at kommunikere om forskellige emner, der er relevante for et professionelt arbejdsliv og i sociale sammenhænge.

Vi trækker på ny forskningsbaseret viden om, hvordan mennesker lærer sprog. I starten fokuserer vi på talefærdighed, og så tilføjer vi grammatikken i takt med, at du udvider ordforråd og udtryksfærdighed.

Personlig vejledning
Er du i tvivl om, hvad der skal til, for at du kan nå dit mål? Eller er du usikker på, hvilket hold der passer til dit niveau? Så kan du altid ringe eller skrive til os og få personlig vejledning og svar på dine spørgsmål. Vi giver også gerne råd og vejledning om tilrettelæggelse af længere forløb. Klik her for at kontakte os.

Fleksible forløb
Når du skal lære engelsk i forbindelse med dit arbejdsliv, så kan det være afgørende, at det passer med både dine arbejdstider og dit familieliv.
Vi lægger vægt på fleksibilitet, og vi sørges for at tilrettelægge engelskforløb, så de passer bedst muligt til dig. Vores kurser varer højst ni uger, og du kan altid starte med enetimer.
Du kan også få sprogcoaching, hvor vi hjælper dig med at sætte realistiske mål for dit engelskforløb. Her lærer du også noget om, hvordan lige præcis du lærer bedst.

Hvordan foregår undervisningen?
På et sprogkursus skal der være tid til, at alle kan tale på sproget – og derfor underviser vi på mindre hold. Vores små hold med højst 8 kursister sikrer effektiv indlæring.
På vores sprogkurser går det hurtigt fremad, og du lærer meget på kort tid. Det kræver, at du også selv yder en indsats for at nå målet.
For alle vores kurser gælder, at vi sikrer variation i timerne, og vi prøver at tilfredsstille forskellige læringsstile.
Vi har fokus på autentisk sprogbrug. Vi arbejder med det naturlige sprog, det sprog vi har brug for uden for undervisningen. Så når vi laver øvelser, også grammatiske øvelser, så har de et formål. Det kan fx være at planlægge et møde eller gennemføre en forhandling eller blive enige om, hvad der skal stå i et jobopslag. Den slags sprog, vi anvender i forskellige kontekster i vores arbejdsliv. Vi bøjer altså ikke verber for verbernes egen skyld. Vores undervisningsmateriale er på engelsk og er udviklet ud fra autentisk materiale af de bedste engelske forlag såsom Cambridge University Press og Pearson Longman.

Vores kursister
På dit kursus møder du mennesker, der repræsenterer mange forskellige dele af arbejdsmarkedet. Vores kursister arbejder i offentlige organisationer og private virksomheder, de dækker mange forskellige brancher, og de har forskellige nationaliteter og aldersgrupper. Nogle af vores kursister søger nye muligheder på arbejdsmarkedet. Fælles for dem alle er, at de er villige til at gøre en indsats for at nå deres mål om at styrke deres sproglige kompetencer.

Fokus på efteruddannelse
Cambridge Institute’s undervisere er fagligt veluddannede, de allerfleste har en universitetsuddannelse og/eller en certificering i undervisning i engelsk som fremmedsprog (CELTA, DELTA, TEFL). Mange af underviserne er godkendte mundtlige eksaminatorer på vores eksamener Cambridge English Qualifications. Alle er erfarne sproglærere, der ved, hvor skoen trykker, når en person skal lære engelsk.
Vi vil hele tiden gerne blive bedre, så vi tilbyder løbende efteruddannelse til alle undervisere, bl.a. i sprogcoaching. Det betyder, at vi kan hjælpe vores kursister, så de selv bliver bevidste om, hvordan de lærer bedst. For vi ved, at vi lærer på forskellige måder.
Vi arbejder også med ’kollegial supervision’, dvs. at vi besøger hinanden i undervisningen og får ny inspiration. Når vi taler sammen, åbner vi for udveksling af ideer og vidensdeling - det er med til at kvalitetssikre og forbedre undervisningen.

Det er vigtigt for os at have tilfredse kursister
Én gang om året spørger vi vores kursister om, hvad de synes om Cambridge Institute og om vores undervisning. Det gør vi for at blive bedre og for at være sikre på, at vores tilbud matcher det, vores kursister efterspørger.

Vores historie
Cambridge Institute blev grundlagt i 1975 ud fra et ønske om at skabe et professionelt tilbud om engelskundervisning i København.
Siden da har vi undervist primært i Storkøbenhavn, men også i andre dele af landet.
I 2018 blev Cambridge Institute overtaget af Studieskolen, en velrenommeret sprogskole midt i København. Nu kan Studieskolen og Cambridge Institute i samarbejde fortsat sikre, at der er et seriøst tilbud om engelskundervisning i Danmark.

Vores koncept

Uanset hvad dit behov for engelsk er, kan vi indfri det. Læs om vores koncept.

Læs mere