Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

Common European Framework of References for Languages (CEFR) er et system, der vurderer sprogniveauer. Det er udviklet af Europarådet og bruges til at beskrive sproglige niveauer. Det bruges på 40 forskellige sprog i hele verden.

The Common European Framework of Reference (CEFR)