Specialiseret i det engelske sprog siden 1975

40.000+ kursister | 160.000+ undervisningstimer | Britiske undervisere

Velkommen til Cambridge Institute

Hvorfor et engelskkursus?Socialt og i erhvervslivet er engelsk i dag afgørende for, at vi med succes kan kommunikere med en omverden med brug af et stabilt og korrekt engelsk.

Hvad er udbyttet?Et kursus i engelsk handler ikke blot om at lære nyt, men i høj grad om at forbedre og styrke dit sprog i dialog, på skrift og i udtale.

Hvem underviser?Hos Cambridge Institute, har alle undervisere engelsk som modersmål. Al undervisning foregår derfor på engelsk på alle niveauer og sikrer et undervisningsforløb af høj kvalitet.